Individuální / otevřené tréninky

Jako sportovní klub nabízíme možnost idividuálních tréninků, zaměřených na všeobecný rozvoj gymnastických a pohybových dovedností rozvíjející sílu, dynamiku, koordinaci ale i orientaci v prostoru.

Tréninky je možné přizpusobit vašim požadavkům, jako je například příprava na talentové a přímací zkoušky, naučení se různým akrobatickým prvkům pro tanečníky a pohybové nadšence, nebo jako doplněk k vámi vybranému sportu.

Zároveň je zde možnost využít časy pro otevřené tréninky, kdy si můžete přijít zatrénovat i bez trenéra.
Podmínkou pro neplnoleté je mít s sebou podepsané potvrzení od rodičů a u dětí mladčích 15 let je nutno mít dospělý doprovod, který zodpovídá za zdraví dětí, ale i případné škody, které děti způsobí například nedodržováním všeobecných pravidel.

Pro veřejnost

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
+420 777 868 272 (recepce hala) 
PO-PÁ 8.00-19.00 (nevolejte o víkendu!!!)
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.30–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.30–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.30–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.30–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 150 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.
Top crosstext-align-right