Registrace - rady jak vytvořit registraci a do které skupiny dítě přihlásit

Rubrika: Aktuality
Čtení na: 3 min
19. 01. 2018

Vážení rodiče,

jelikož se vyskytují chyby v registracích do jednotlivých skupin, prosím, přečtěte si tuto radu:

 

VEČERNÍ PŘÍPRAVKY: sem patří všechny děti, které navštěvují přípravky v 17.30 a v 16.30. Přičemž přípravky v 16.30 jsou jen pro ty nejmenší (3-4roky) a jsou plné, takže do poznámky můžete napsat, že byste chtěli dítě umístit tam, bohužel však budou mít přednost stávající děti a novými se pouze doplní stav. Přípravky se registrují bez určení trenéra, družstva jsou rozdělena podle věku a trenér jim přidělen. Předpoklad je, že stejní trenéři budou u stejných věkových skupin v druhém pololetí pokračovat, ale nemusí tomu tak být úplně vždy (záleží kolik dětí stejného věku se sejde a podle toho se pak přidělí trenéři). Každopádně ti, kteří už chodili a znají trenéry a mají nějaké přání na výběr trenéra, prosíme, napište to do poznámky. Budeme na to brát zřetel, ale nezaručujeme.

PŘÍPRAVKY MINI: toto jsou družstva závodních přípravek. Do těchto družstev si trenéři vybírají děti, tyto přípravky probíhají brzy odpoledne (po obědě) a tam už si při registraci vybíráte svého trenéra, ke kterému patříte. To, že patříte do MINI přípravky vám, pravděpodobně, sdělí váš trenér. Jedná se o poobědní přípravky trenérů Jardy Labonka, Matveje Petrova, Slávka Solovjeva, Kristýny Opočenské.

ZÁVODNÍ GYMNASTIKA: toto jsou regulerní závodní družstva jednotlivých trenérů. Patří sem závodní družstva trenérů Otavy, Jardy Labonka, Jirky Bomera, Matveje Petrova, Slávka Solovjeva, Petra Nováka, Jirky Urbánka (pokud chodíte k panu Urbánkovi pouze 1x týdně, zvolte u výběru trenéra tlačítko "Urbánek 1xtýdně), Kristýny Opočenské, Terezy Lipšanové. Jsou sem zařazena i družstva Stáňi Svobodové. U ní je pak možnost výběru družstva 1xtýdně a družstva 2xtýdně (toto se vybírá při výběru trenéra - Stáňa bez fotografie, ostatní trenéři dle fotografií).

 

Jak se zaregistrujete do systému? Následujícími kroky:

  1. na hlavní stránce klikněte na odkaz PŘIHLÁŠKY
  2. zaregistrujte si profil rodiče
  3. v potvrzovacím mailu klikněte na odkaz (modrý řádek)
  4. vrátí vás to do registračního systému, kde si vytvoříte heslo
  5. pod přihlašovacím jménem (krok1) a heslem (krok3) se přihlaste do systému
  6. do svého profilu si přidejte dítě (pokud u nás cvičí více vašich dětí, tak přidejte děti)
  7. ke každému dítěti vyberte skupinu (VEČERNÍ PŘÍPRAVKA / ZÁVODNÍ PŘIPRAVKA MINI / ZÁVODNÍ GYMNASTIKA)
  8. systém vám vygeneruje částku k zaplacení, v levé části monitoru máte detaily k platbě převodem (platby jsou možné pouze převodem)
  9. po připsání částky na náš účet se vám v kolonce STAV změní hlášení z ČEKAJÍCÍ NA POTVRZENÍ na POTVRZENO

PLATBY: při převodu uvádějte jako VS rodné číslo bez lomítka, cizinci datum narození a na konci 0000. Do zprávy pro příjemce příjmení a jméno dítěte. Prosíme, neplaťte bez vytvoření objednávky, nemáme pak platbu k čemu přiřadit. Pokud vám systém po vytvoření objednávky vygeneruje jinou částku, než si myslíte, že máte platit, raději nás kontaktujte, než byste vytvářeli dalších několik objednávek do jiných skupin. Rádi vám poradíme.

V případě, že ani tak si nebudete jisti výběrem, prosím, raději nás kontaktujte. Kontakty a pracovní dobu naleznete na našich stránkách v oddělení KONTAKTY.

všechny aktuality

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. Trénink ukončujte 10 minut před koncem otevírací doby.
 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.

Pro mladistvé ve věku 15-18 let je vstup do tělocvičny (bez trenéra/dohledu osoby starší 18 let) povolen pouze s řádně vyplněným potvrzením - ke stažení zde:
POTVRZENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA NEZLETILÉ DÍTĚ
Pro děti mladší 15 let vstup povolen pouze s trenérem nebo pod dozorem osoby starší 18 let.
Top crosstext-align-right