Omlouvání přípravek během jarních prázdnin, Velikonoc a jiných svátků - pravidla

Rubrika: Aktuality
Čtení na: 1 min
23. 02. 2019

Vážení rodiče,

prosíme, abyste respektovali pravidla omlouvání dětí do přípravek. V systému omlouváte POUZE z důvodu nemoci, úrazu či operace. V tomto případě získáte omluvou v systému hodinu do fondu náhrad, ze kterého si pak můžete, opět v systému, zaregistrovat náhradní hodinu. Náhradní hodiny probíhají pouze v pátek v 17.30. Pokud dítě na tuto hodinu objednáte a pak nedorazíte, tímto objednaná náhrada propadá. Z důvodu nedodržování těchto pravidel a omlouvání dětí z důvodu odjezdu na dovolenou apod. jsme museli přistoupit k opatření, kdy nelze omlouvat automaticky v systému na dobu, kdy probíhají jarní prázdniny, Velikonoce apod. Systém je vždy na tyto dny zablokován. Odhlašovat v případě nemoci v tyto dny můžete tak, že na skh@atlas. cz zašlete potvrzení od doktora a my vám ručně hodiny připíšeme a to i zpětně.

Pokud pouze chcete ze zdvořilosti omluvit dítě, že odjíždítě na dovolenou nebo se vám to nehodí přijít cvičit, nemusíte nám zasílat maily ani se neodhlašujte v systému. Bohužel nemáme kapacitu na to, abychom registrovali každou omluvu. Místo máte ve družstvu rezervované, nikdy není toto místo nahrazeno jiným dítětem, proto není nutno, abychom věděli dopředu, zda přijde vaše dítě na cvičení či ne.

všechny aktuality

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. Trénink ukončujte 10 minut před koncem otevírací doby.
 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.

Pro mladistvé ve věku 15-18 let je vstup do tělocvičny (bez trenéra/dohledu osoby starší 18 let) povolen pouze s řádně vyplněným potvrzením - ke stažení zde:
POTVRZENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA NEZLETILÉ DÍTĚ
Pro děti mladší 15 let vstup povolen pouze s trenérem nebo pod dozorem osoby starší 18 let.
Top crosstext-align-right