OBJEDNÁVKY NA DALŠÍ POLOLETÍ - PŘÍPRAVKY VEČERNÍ

Rubrika: Aktuality
Čtení na: 2 min
09. 05. 2018

Vážení rodiče přípravkových dětí,

Dne 14.5. spouštíme systém k objednávání přípravkových hodin pro stávající děti. Na výběr máte pondělí, úterý, středu a čtvrtk, čas zůstává stejný jako v minulém pololetí (16.30 nejmenší 3-5let, 17.30 4-13let). Registrace dětí, které toto pololetí již cvičí bude probíhat do 14.6. Dne 15.6. pustíme do systému i nově příchozí děti. Pokud tedy máte zájem, aby Vaše dítě pokračovalo i v dalším pololetí (září 2018 – leden 2019), neváhejte, vytvořte objednávku v našem systému. Místo však budete mít rezervované až po zaplacení objednávky. Objednávku vytvoříte následujícím způsobem:

  1. Na gymnastika.cz kliknete na PŘIHLÁŠKY a systém Vás dovede na hlavní stránku registru
  2. Svými přihlašovacími údaji se přihlásíte do svého profilu, kde máte registrované své děti
  3. Pod řádkem, kde máte údaje o svém dítěti najdete tlačítka VEČERNÍ PŘÍPRAVKY, MINI PŘÍPRAVKY a ZÁVODNÍ GYMNASTIKA. Kliknete na VEČERNÍ PŘÍPRAVKY, vyberete dny, které chcete chodit. Ti, kteří chodili od 16.30 a chtějí pokračovat v tomto čase vyberou VEČERNÍ PŘÍPRAVKA 16.30. Připomínáme, že jsou to přípravky pro nejmenší (3-5let), nepřihlašujte do nich děti starší.
  4. Mailem obdržíte potvrzení o vytvoření objednávky a pokyny k platbě. Platba je akceptována pouze převodem na účet, nutno uvést VS (rodné číslo bez lomítka) a do poznámky napsat jméno a příjmení dítěte pro lehčí identifikaci platby. Místo ve skupině bude rezervováno až po připsání platby, na datum vytvoření objednávky nebude z důvodu velkého zájmu brán zřetel.
  5. V momentě, kdy Vám bude v systému potvrzen stav ZAPLACENO, máte místo na příští pololetí tímto rezervované.
  6. Informace ohledně započetí cvičení v dalším pololetí od září pak budou zveřejněny na našich www stránkách i na našem Facebooku na konci srpna

Upozornění: nově příchozí rodiče, nezkoušejte se v tuto chvíli registrovat a vytvářet objednávky, nezasílejte ani dotazy proč vám to nejde se zaregistrovat, v systému je v tuto chvíli znemožněno se nově registrovat právě proto, abychom umožnili přednostní registraci již cvičícím dětem. Do systému budete vpuštěni dne 15.6. a včas zveřejníme informace a instrukce pro nově příchozí, jak se zaregistrovat, jak vytvořit objednávku atd.

všechny aktuality

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. Trénink ukončujte 10 minut před koncem otevírací doby.
 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.

Pro mladistvé ve věku 15-18 let je vstup do tělocvičny (bez trenéra/dohledu osoby starší 18 let) povolen pouze s řádně vyplněným potvrzením - ke stažení zde:
POTVRZENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA NEZLETILÉ DÍTĚ
Pro děti mladší 15 let vstup povolen pouze s trenérem nebo pod dozorem osoby starší 18 let.
Top crosstext-align-right