Gymnastická přípravka dětí - provoz pokračuje jako dosud - jen přítomnost rodičů v hale je do odvolání vyloučena. Další vývoj prosím sledujte na našich stránkách.

Rubrika: Aktuality, Televize recepce - nová hala, Upozornění
Čtení na: 1 min
10. 03. 2020

V rámci bezpečnostních a hygienických opatření jsme nuceni „omezit“ pohyb rodičů v prostorách SK Hradčany.

Prosíme, aby se zde žádný z rodičů nezdržoval déle, než je nutné – to znamená dítě přivést, převléci a předat trenérům na trénink a poté opustit prostory sportovního klubu do doby, než si dítě opět přijdete vyzvednout na konci jeho tréninku.

Prosíme o dodržování tohoto pravidla, jinak budeme nuceni přikročit k vážnějším opatřením, která by mohla vést až k uzavření SK Hradčany.

Toto opatření pomůže sníží velkou koncentraci lidí (nad 100 osob) v prostorách tělocvičny a tím by se mělo omezit i případné šíření viru COVID19.

O dalších změnách Vás budeme informovat prostřednictvím mailů i našich internetových stránek.

 

Děkujeme a doufáme že se tato nepříjemná situace nedotkne nikoho z vás.

všechny aktuality

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.
Top crosstext-align-right