Rádi bychom Vás informovali o obnovení provozu Sportovního Klubu Hradčany a to od pondělí 11.5 dle stávajícího rozvrhu.

 

Vstup do areálu bude možný pouze s rouškou/respirátorem a to samé platí i při pohybu v areálu. Cvičení pak bude umožněno již bez roušek.

Zároveň bude u vstupu do sportovního areálu, i pak do samotných dvou hal (Odysea a Harmoni) umístěna desinfekce na ruce, kterou prosím také používejte.

 

Bohužel co se šaten a sprch týče, ty zůstanou uzavřené.

 

Ještě si dovolím upozornit že veškerý doprovod, jako třeba rodiče od dětí musí v průběhu cvičení opustit areál sportovního klubu a poté se vrátit děti akorát vyzvednout. Opět je to z hygienických důvodů.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzkou návštěvu.

Tým SK Hradčany.

Vážení rodiče,

abychom Vám nabídli možnost naplánovat a objednat si cvičení pro své děti ještě před prázdninami, systém pro registrace nových dětí a objednávání stávajících dětí bude spuštěn v pondělí 10.června 2019 ráno.

Rodiče dětí, které již chodily cvičit minulé pololetí se pouze přihlásí na svůj účet (pokud jste zapomněli své heslo a nejde vám vygenerovat nové, pište si o změnu na skh@atlas.cz) v našem systému a vytvoří objednávku na další pololetí do VEČERNÍ PŘÍPRAVKY a vyberou si mezi časy 16.30 (děti 4-10 let) a 17.30 (děti od 4 do 15-ti let). Po obdržení potvrzení objednávky s podklady k platbě již mohou provádět platbu převodem.

Rodiče nových dětí se musí nejdříve zaregistrovat (viz návod níže) a až poté vytvářet objednávky s výběrem 16.30 nebo 17.30. Po obdržení potvrzení objednávky s podklady k platbě již mohou provádět platbu převodem.

Platby se provádějí POUZE převodem a musí být připsány na účet SK Hradčany do 30.8.2019 tak, aby mohly děti nastoupit ke cvičení hned první týden v září. Nebudeme přijímat ke cvičení děti, které nebudou mít včas platbu uhrazenou, jejich místa přenecháme dalším dětem v pořadí a objednávka bude automaticky smazána.

Prosíme, neregistrujte děti, kterým nebudou 4 roky! Děti mladší 4 let do večerní přípravky nepřijímáme.

Pokud máte šikovné chlapce ve věku 4-6let, trenéři předzávodních přípravek budou přibírat nové děti do svých týmů. Tyto týmy fungují během celého týdne v době 13.00-14.00 a 13.15-14.15. Do těchto týmů si trenéři děti vyzkoušejí a rozhodnou se, zda dítě přijmou nebo zda doporučí večerní přípravku. V případě zájmu o zařazení do tohoto družstva nás kontaktujte na skh@atlas.cz.

Pokud máte šikovnou holčičku ve věku 4-6let a chtěli byste ji přihlásit do předzávodní přípravky, které fungují také v poobědní době, kontaktujte nás na skh@atlas.cz.

Prosíme rodiče, aby sami nevytvářeli objednávky do družstev, kam jejich děti nepatří, tedy do ZÁVODNÍ GYMNASTIKY nebo do MINI přípravky. Do těchto družstev se automaticky objednávají pouze stávající děti anebo po dohodě s příslušným trenérem.

Jelikož se každé pololetí vyskytují chyby v registracích do jednotlivých skupin, prosím, přečtěte si tuto radu:

VEČERNÍ PŘÍPRAVKY: sem patří všechny děti, které navštěvují přípravky v 17.30 a v 16.30. Přičemž přípravky v 16.30 jsou jen pro ty menší (4-10 let), přípravky v 17.30 budou otevřeny tento rok pro děti až do věku 15-ti let.  Přípravky se registrují bez určení trenéra, družstva jsou rozdělena podle věku a trenér jim přidělen.

PŘÍPRAVKY MINI: toto jsou družstva závodních přípravek. Do těchto družstev si trenéři vybírají děti sami, tyto přípravky probíhají brzy odpoledne (po obědě) a tam už si při registraci vybíráte svého trenéra, ke kterému patříte. To, že se máte objednat do MINI přípravky vám sdělí váš trenér. Jedná se o poobědní přípravky trenérů Jardy Labonka, Matveje Petrova, Massima Poziella, Ivety Otavové, Petra Hanuše.

ZÁVODNÍ GYMNASTIKA: toto jsou regulerní závodní družstva jednotlivých trenérů. Patří sem závodní družstva trenérů Otavy, Jardy Labonka, Jirky Bomera, Matveje Petrova, Massima Poziella, Petra Nováka, Jirky Urbánka (pokud chodíte k panu Urbánkovi pouze 1x týdně, zvolte u výběru trenéra tlačítko "Urbánek 1xtýdně), Petry Fialové (+Vladimíra Kurova, Ludovica Vallascianiho), Gábiny Štefánkové, Terezy Lipšanové. Jsou sem zařazena i družstva Stáňi Svobodové. U ní je pak možnost výběru družstva 1xtýdně a družstva 2xtýdně (toto se vybírá při výběru trenéra).

UPOZORNĚNÍ PRO TÝM STÁNI SVOBODOVÉ: členské příspěvky se u této skupiny od září zvyšují na 3000Kč při účasti 1x týdně a 6000Kč při účasti 2x týdně.

 

Jak se, nově příchozí, zaregistrujete do systému? Následujícími kroky:

  1. na hlavní stránce www.gymnastika.cz  klikněte na odkaz PŘIHLÁŠKY
  2. na hlavní stránce registračního systému kliknete na zelené tlačítko a zaregistrujte si profil rodiče
  3. v potvrzovacím mailu klikněte na odkaz (modrý řádek)
  4. vrátí vás to do registračního systému, kde si vytvoříte heslo
  5. pod přihlašovacím jménem (krok 1) a heslem (krok 4) se přihlaste do systému
  6. do svého profilu si přidejte dítě (pokud u nás bude cvičit více vašich dětí, tak přidejte děti)
  7. ke každému dítěti vyberte skupinu (VEČERNÍ PŘÍPRAVKA / ZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA MINI / ZÁVODNÍ GYMNASTIKA)
  8. systém vám vygeneruje částku k zaplacení, v levé části monitoru máte detaily k platbě převodem (platby jsou možné pouze převodem)
  9. po připsání částky na náš účet se vám v kolonce STAV změní hlášení z ČEKAJÍCÍ NA POTVRZENÍ na POTVRZENO

PLATBY: při převodu uvádějte jako VS rodné číslo dítěte bez lomítka, cizinci datum narození a na konci 0000. Do zprávy pro příjemce příjmení a jméno dítěte. Prosíme, neplaťte bez vytvoření objednávky, nemáme pak platbu k čemu přiřadit. Pokud vám systém po vytvoření objednávky vygeneruje jinou částku, než si myslíte, že máte platit, raději nás kontaktujte, než byste vytvářeli dalších několik objednávek do jiných skupin. Rádi vám poradíme.

V případě, že ani tak si nebudete jisti výběrem, prosíme, raději nás kontaktujte. Kontakty a pracovní dobu naleznete na našich stránkách v oddělení KONTAKTY. Během prázdnin bude tato doba omezena, aktuálně budeme informovat o tom, kdy v kanceláři budeme, na www stránkách i na Facebooku.

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. Trénink ukončujte 10 minut před koncem otevírací doby.
 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.

Pro mladistvé ve věku 15-18 let je vstup do tělocvičny (bez trenéra/dohledu osoby starší 18 let) povolen pouze s řádně vyplněným potvrzením - ke stažení zde:
POTVRZENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA NEZLETILÉ DÍTĚ
Pro děti mladší 15 let vstup povolen pouze s trenérem nebo pod dozorem osoby starší 18 let.
Top crosstext-align-right