Dne 12.3 bude ukončen provoz gymnastické haly a to v 17:30. To znamená že jsou zrušeny všechny pozdější hodiny jako je přípravka, soukromé a skupinové lekce i volné vstupy do tělocvičny.

Jednáme tak v rámci nařízení vlády, která dnes vyhlásila NOUZOVÝ STAV.
Informace týkající se dalšího postupu a případného otevření haly hledejte prosím na našich stránkách www.gymnastika.cz
S pozdravem,
SK Hradčany

V rámci bezpečnostních a hygienických opatření jsme nuceni „omezit“ pohyb rodičů v prostorách SK Hradčany.

Prosíme, aby se zde žádný z rodičů nezdržoval déle, než je nutné – to znamená dítě přivést, převléci a předat trenérům na trénink a poté opustit prostory sportovního klubu do doby, než si dítě opět přijdete vyzvednout na konci jeho tréninku.

Prosíme o dodržování tohoto pravidla, jinak budeme nuceni přikročit k vážnějším opatřením, která by mohla vést až k uzavření SK Hradčany.

Toto opatření pomůže sníží velkou koncentraci lidí (nad 100 osob) v prostorách tělocvičny a tím by se mělo omezit i případné šíření viru COVID19.

O dalších změnách Vás budeme informovat prostřednictvím mailů i našich internetových stránek.

 

Děkujeme a doufáme že se tato nepříjemná situace nedotkne nikoho z vás.

Otevřeli jsme novou skupinu Teamgym pro začátečníky - děti od 5-9let v pátek od 15-16:30h.

 

Teamgym se poprvé objevil ve Skandinávii a brzy se stal populární po celé Evropě. Patří do rodiny gymnastických sportů, jehož předností je možnost závodit ve všech věkových kategoriích, až do dospělosti. Týmy mohou tvořit děvčata i chlapci, muži i ženy. Je to sport velmi dynamický, vhodně zvolený hudební doprovod podtrhuje jeho atraktivitu pro závodníky i diváky. Závodí se ve třech disciplínách – akrobatický pásskoky z malé trampolíny a pohybová skladba pro 6-12 závodníků.

 

 

Dovolujeme si Vás a vaše děti pozvat na již každoročně pořádaný VÁNOČNÍ
ZÁVOD GYMNASTICKÉ PŘÍPRAVKY který se uskuteční dne 17.12.2019 a to v
prostorách naší tělocvičny.

Cvičenci z přípravek  zakončí své tréninkové úsilí a trenérům i svým rodičům předvedou, jak se za půl roku cvičení zlepšili. Závodit se bude v různých gymnastických disciplinách, kde děti ukáží svou sílu, rovnováhu, obratnost a vytrvalost.

Prezentace závodníků začne od 17:00 a samotný závod poté začne zhruba v
17:30 - 17:40. V rámci závodů budou i doprovodné programy z řad našich
závodníků.

Registrace na závody bude probíhat prostřednictvím našich stránek
www.gymnastika.cz a to v sekci přihlášek, kde poté najdete SPECIÁLNÍ AKCE.
Registrovat děti je možné do neděle 15.12 a to do 19:00.

Závod se týká jak přípravek od 17:40 tak i těch od 16:30 - jen mají
společný čas závodů.

Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás a vaše děti těšit na závodě.

Rodiče a diváci jsou srdečně zváni.

 

Vážení rodiče,

abychom Vám nabídli možnost naplánovat a objednat si cvičení pro své děti ještě před prázdninami, systém pro registrace nových dětí a objednávání stávajících dětí bude spuštěn v pondělí 10.června 2019 ráno.

Rodiče dětí, které již chodily cvičit minulé pololetí se pouze přihlásí na svůj účet (pokud jste zapomněli své heslo a nejde vám vygenerovat nové, pište si o změnu na skh@atlas.cz) v našem systému a vytvoří objednávku na další pololetí do VEČERNÍ PŘÍPRAVKY a vyberou si mezi časy 16.30 (děti 4-10 let) a 17.30 (děti od 4 do 15-ti let). Po obdržení potvrzení objednávky s podklady k platbě již mohou provádět platbu převodem.

Rodiče nových dětí se musí nejdříve zaregistrovat (viz návod níže) a až poté vytvářet objednávky s výběrem 16.30 nebo 17.30. Po obdržení potvrzení objednávky s podklady k platbě již mohou provádět platbu převodem.

Platby se provádějí POUZE převodem a musí být připsány na účet SK Hradčany do 30.8.2019 tak, aby mohly děti nastoupit ke cvičení hned první týden v září. Nebudeme přijímat ke cvičení děti, které nebudou mít včas platbu uhrazenou, jejich místa přenecháme dalším dětem v pořadí a objednávka bude automaticky smazána.

Prosíme, neregistrujte děti, kterým nebudou 4 roky! Děti mladší 4 let do večerní přípravky nepřijímáme.

Pokud máte šikovné chlapce ve věku 4-6let, trenéři předzávodních přípravek budou přibírat nové děti do svých týmů. Tyto týmy fungují během celého týdne v době 13.00-14.00 a 13.15-14.15. Do těchto týmů si trenéři děti vyzkoušejí a rozhodnou se, zda dítě přijmou nebo zda doporučí večerní přípravku. V případě zájmu o zařazení do tohoto družstva nás kontaktujte na skh@atlas.cz.

Pokud máte šikovnou holčičku ve věku 4-6let a chtěli byste ji přihlásit do předzávodní přípravky, které fungují také v poobědní době, kontaktujte nás na skh@atlas.cz.

Prosíme rodiče, aby sami nevytvářeli objednávky do družstev, kam jejich děti nepatří, tedy do ZÁVODNÍ GYMNASTIKY nebo do MINI přípravky. Do těchto družstev se automaticky objednávají pouze stávající děti anebo po dohodě s příslušným trenérem.

Jelikož se každé pololetí vyskytují chyby v registracích do jednotlivých skupin, prosím, přečtěte si tuto radu:

VEČERNÍ PŘÍPRAVKY: sem patří všechny děti, které navštěvují přípravky v 17.30 a v 16.30. Přičemž přípravky v 16.30 jsou jen pro ty menší (4-10 let), přípravky v 17.30 budou otevřeny tento rok pro děti až do věku 15-ti let.  Přípravky se registrují bez určení trenéra, družstva jsou rozdělena podle věku a trenér jim přidělen.

PŘÍPRAVKY MINI: toto jsou družstva závodních přípravek. Do těchto družstev si trenéři vybírají děti sami, tyto přípravky probíhají brzy odpoledne (po obědě) a tam už si při registraci vybíráte svého trenéra, ke kterému patříte. To, že se máte objednat do MINI přípravky vám sdělí váš trenér. Jedná se o poobědní přípravky trenérů Jardy Labonka, Matveje Petrova, Massima Poziella, Ivety Otavové, Petra Hanuše.

ZÁVODNÍ GYMNASTIKA: toto jsou regulerní závodní družstva jednotlivých trenérů. Patří sem závodní družstva trenérů Otavy, Jardy Labonka, Jirky Bomera, Matveje Petrova, Massima Poziella, Petra Nováka, Jirky Urbánka (pokud chodíte k panu Urbánkovi pouze 1x týdně, zvolte u výběru trenéra tlačítko "Urbánek 1xtýdně), Petry Fialové (+Vladimíra Kurova, Ludovica Vallascianiho), Gábiny Štefánkové, Terezy Lipšanové. Jsou sem zařazena i družstva Stáňi Svobodové. U ní je pak možnost výběru družstva 1xtýdně a družstva 2xtýdně (toto se vybírá při výběru trenéra).

UPOZORNĚNÍ PRO TÝM STÁNI SVOBODOVÉ: členské příspěvky se u této skupiny od září zvyšují na 3000Kč při účasti 1x týdně a 6000Kč při účasti 2x týdně.

 

Jak se, nově příchozí, zaregistrujete do systému? Následujícími kroky:

  1. na hlavní stránce www.gymnastika.cz  klikněte na odkaz PŘIHLÁŠKY
  2. na hlavní stránce registračního systému kliknete na zelené tlačítko a zaregistrujte si profil rodiče
  3. v potvrzovacím mailu klikněte na odkaz (modrý řádek)
  4. vrátí vás to do registračního systému, kde si vytvoříte heslo
  5. pod přihlašovacím jménem (krok 1) a heslem (krok 4) se přihlaste do systému
  6. do svého profilu si přidejte dítě (pokud u nás bude cvičit více vašich dětí, tak přidejte děti)
  7. ke každému dítěti vyberte skupinu (VEČERNÍ PŘÍPRAVKA / ZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA MINI / ZÁVODNÍ GYMNASTIKA)
  8. systém vám vygeneruje částku k zaplacení, v levé části monitoru máte detaily k platbě převodem (platby jsou možné pouze převodem)
  9. po připsání částky na náš účet se vám v kolonce STAV změní hlášení z ČEKAJÍCÍ NA POTVRZENÍ na POTVRZENO

PLATBY: při převodu uvádějte jako VS rodné číslo dítěte bez lomítka, cizinci datum narození a na konci 0000. Do zprávy pro příjemce příjmení a jméno dítěte. Prosíme, neplaťte bez vytvoření objednávky, nemáme pak platbu k čemu přiřadit. Pokud vám systém po vytvoření objednávky vygeneruje jinou částku, než si myslíte, že máte platit, raději nás kontaktujte, než byste vytvářeli dalších několik objednávek do jiných skupin. Rádi vám poradíme.

V případě, že ani tak si nebudete jisti výběrem, prosíme, raději nás kontaktujte. Kontakty a pracovní dobu naleznete na našich stránkách v oddělení KONTAKTY. Během prázdnin bude tato doba omezena, aktuálně budeme informovat o tom, kdy v kanceláři budeme, na www stránkách i na Facebooku.

naši sponzoři

Děkujeme, že jste s námi a podporujete naše sportovní aktivity.

Projekt: TJ – Hradčany – Přístavba gymnastické haly

je spolufinancován z rozpočtu MŠMT, 13353 Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024, pod identifikačním číslem 133D531008009 ve výši 19 999 960 Kč. Dále je podporován z rozpočtu Hlavního Města Prahy, z programu Podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018-2020 II.A.1, pod číslem DOT/64/01/006219/2018 v roce 2018 ve výši 7 500 000 Kč a v roce 2019 rovněž ve výši 7 500 000 Kč.
IČ: 14891085
Diskařská 249/1, 118 00 Praha 1
Den
Čas
PO
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ÚT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ST
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
ČT
8.00–14.30      (do 18-ti let pouze s trenérem)
18.40–20.00    všichni
8.00–13.00      (do 18-ti let pouze s trenérem)
16.00-19.00     všichni
SO
13.00–16.00     všichni
NE
11.00–15.00     všichni
Ve státní svátky je pro veřejnost Sportovní Klub uzavřen.

Doba tréninku pro veřejnost je maximálně 1,5 hodiny. Trénink ukončujte 10 minut před koncem otevírací doby.
 
Čas se počítá od příchodu na recepci až po její opuštění. Vstup do tělocvičny činí 200 Kč a za každou další započatou půlhodinu je účtováno 50 Kč.

Pro mladistvé ve věku 15-18 let je vstup do tělocvičny (bez trenéra/dohledu osoby starší 18 let) povolen pouze s řádně vyplněným potvrzením - ke stažení zde:
POTVRZENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA NEZLETILÉ DÍTĚ
Pro děti mladší 15 let vstup povolen pouze s trenérem nebo pod dozorem osoby starší 18 let.
Top crosstext-align-right